Inteligentne-adaptivne infrastrukture

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

Архитектура SOFIA окружења

Главни циљ пројекта је развој оригиналног, иновативног софтверског окружења за интелигентно и адаптивно управљање комплексним објектима (SOFIA), као и имплементација софтверских система базираних на овом окружењу у потпуно различитим областима (управљање аеродромом и управљање комплексним објектима са енергетском микро-мрежом), што ће бити доказ његове широке примењивости. SOFIA окружење ће бити базирано на парадигми обраде догађаја, која је данас у врху интересовања истраживачке заједнице, а процењено је и да има и огроман тржишни потенцијал.

http://www.sofia.rs/images/a/aa/Sofia.jpg Image:Sofia.jpg

Personal tools