Main Page

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

Glavni cilj SOFIA projekta bio je razvoj originalnog, inovativnog softverskog okruženja za inteligentno i adaptivno upravljanje kompleksnim objektima, kao i implementacija softverskih sistema baziranih na ovom okruženju u potpuno različitim oblastima, što je i bio dokaz njegove široke primenjivosti. Kao jezgro SOFIA okruženja razvijen je multiparadigmatični procesor događaja, koji kombinuje dobre strane mnogih naprednih tehnologija, kao što su obrada tokova događaja, sematnički Web, obrada složenih događaja, reaktivna pravila itd. Da bi se demonstrirala generičnost i univerzalnost razvijenog rešenja, SOFIA okruženje je primenjeno i testirano u nekoliko različitih oblasti: 1) unapređenje energetske efiksnosti aerodroma, 2) optimizacija proizvodnje i potrošnje energije međusobno povezanih entiteta, 3) upravljanje mikro-mrežama uz lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, 4) upravljanje kriznim situacijama na aerodromima i 5) upravljanje vanrednim situacijama širih razmera. Takođe, značajni rezultati postignuti su i u domenu povezivanja velike količine sakupljenog i novogenerisanog znanja i njegovog stavljanja u kontekst korišćenjem paradigme povezanih podataka (Linked Data). Sve ukupno, u okviru SOFIA projekta realizovano je preko 50 tehničkih rešenja, 60 naučnih radova, 5 doktorskih teza (od kojih su 2 već odbranjene), čime su ostvareni i premašeni ciljevi postavljeni na početku projekta. Osnovne teme istraživanja u okviru ovog projekta su:

1) Inteligentne-adaptivne infrastrukture

2) Procesiranje bazirano na događajima

3) Predstavljanje i obrada semantičkog znanja

4) Monitoring i upravljanje događajima u kompleksnim infrastrukturama

5) Upravljanje kompleksnim objektima sa energetskom mikro-mrežom

Projekat SOFIA je u celini realizovan od strane Instituta Mihajlo Pupin.

Institut Mihajlo Pupin

Institut „Mihajlo Pupin“ osnovan je 1946. godine i najveći je i najstariji institut u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija na Balkanu. Profil „Instituta Mihajlo Pupin“ čini sinteza naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, procesno upravljanje, računarstvo, telekomunikacije, digitalna obrada signala, informacioni sistemi, inteligentni sistemi, robotika, itd. Institut je 100% u državnom vlasništvu, ali svoje prihode u najvećem procentu (90-95%) ostvaruje prodajom svojih inovativnih proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu.

Više informacija o institutu možete naći na našem Web sajtu.

Personal tools