Monitoring i upravljanje događajima u kompleksnim infrastrukturama

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

SOFIA контрола аеродрома

Један од главних технолошких циљева SOFIA пројекта је:

• Развој комплетног, оперативног, робусног, прототипа система за интелигентну и адаптивну контролу комплексних објеката попут аеродрома, коришћењем SOFIA окружења. Систем ће бити направљен као унапређење система за надзор и контролу који је инсталирао институт Михајло Пупин и у коме се сваким техничким подсистемом управља посебном SCADA-ом.

http://www.sofia.rs/images/4/4d/Emergency_Scenario_general.jpg Image:Emergency_Scenario_general.jpg

Personal tools