Upravljanje kompleksnim objektima sa energetskom mikro-mrežom

From SOFIA WIKI
Jump to: navigation, search

Комплексни објекат са локалном микромрежом која се базира на технологији обновљивих енергија

Као други илустративни пример потенцијално успешне примене нашег будућег SOFIA окружења је примена у интелигентном и адаптивном систему управљања комплексним објектима са локалном микромрежом која користи изворе обновљиве енергије. Образложење за овакав избор сценарија, поред тога што се доста разликује од првог случаја (и због тога се може посматрати као доказ широке применљивост SOFIA окружења) је следеће. Циљеви Европске Уније у погледу енергије и испуштања гасова који доводе до глобалног загревања за 2020 годину подразумевају 20% мању потрошњу основне енергије у свакодневном пословању, 20% обновљивих извора енергије у оквиру целокупне коришћене енергије и 20% мање испуштених гасова који доводе до глобалног загревања у поређењу са 1990 годином. Ова директива заједно са променљивим и све вишим ценама енергије утичу да власници и руководиоци комплексних објеката поново планирају потрошњу енергије и да локално примењују изворе обновљиве енергије. Локални енергетски систем који омогућава на лицу места дистрибуирану производњу енергије се назива микромрежа. Поред уштеде трошкова, микромрежа има за циљ да постигне побољшану самоодрживост, поузданост и квалитет енергије комбиновањем локалне производње и складиштења обновљивих енергија, одговарајућег оптерећења и конвенционалне енергетске мреже. Пример енергетски ефикасног комплексног објекта са изворима и складиштењем енергије који се базирају на технологијама обновљивих енергија дат је на слици http://www.sofia.rs/images/3/3d/Sofia_mikro_mreza.jpg. Image:Sofia_mikro_mreza.jpg

Personal tools